press

Ozzy

Zdravotné testovanie

Ozzy HD (Röntgen dysplázie  bedrových kĺbov) ED (Röntgen dysplázie lakťov ) – negatívne Patella – negatívna SPAID test / (Hannower) N/SPAID úvodné foto Kuba HD (Röntgen dysplázie  bedrových kĺbov) ED (Röntgen dysplázie laktí ) – negatívne Patella – negatívna SPAID test / (Hannower) N/SPAID Žofka SPAID test / Hannower) SPAID/SPAID   .