Lord Stark Baaroszero

pes: Lord 

Nar.: 09.05.2011
Matka: Pocie Phoebe Odzew Świata
Otec: Ch. Bellshou Marcipan
Chov a maj: Katarzyna i Artur Andruszewscy, PL  CHS Baaroszero