Ozzy

Zdravotné testovanie

Ozzy

HD (Röntgen dysplázie  bedrových kĺbov)
ED (Röntgen dysplázie lakťov ) – negatívne
Patella – negatívna
SPAID test / (Hannower) N/SPAID

úvodné foto

Kuba
HD (Röntgen dysplázie  bedrových kĺbov)
ED (Röntgen dysplázie laktí ) – negatívne
Patella – negatívna
SPAID test / (Hannower) N/SPAID

Kuba

Žofka
SPAID test / Hannower) SPAID/SPAID

Žofka

 

.