Pes a jeho 42 zubov…

Autor: Mgr. Viera Staviarska

Štandard každého psa popisuje, aké zuby má mať ktoré plemeno a popisuje aj odchýlky, ktoré sú povolené.

Teda aj keby sa váš psík zdal na prvý pohľad nádherný a mal priam éterický pohyb, ale jeho zuby-záhryz, uloženie, počet ho môže posunúť na horšie poradie, pripraviť o titul a dokonca ho môže diskvalifikovať z posudzovania. Vedomosť o zuboch, tak ako ich popisuje štandard vášho plemena, je teda veľmi dôležitá.

Druh záhryzov: Nožnicový :: Kliešťový :: Predkus :: Podkus :: Nepravideľný :: Skrížený


zubna-schema
Schéma chrupu psa

 

Slovníček

Nožnicový záhryz – Scissor bite
Kliešťový záhryz – Pincer bite
Predkus – Undershot bite
Podkus – Overshot bite
Nepravideľný záhryz – Uneven/iiregulare bite
Skrížený záhryz – Cross bite
Chýbajúci zub – Missing tooth
Nezdravý chrup – Unhealthy/sickly teeth
Zuby silné a správne uložené – Teeth strong and well placed
Spodná sánka – Under – jaw
Široká spodná sánka – Broad Under – jaw
Úzka sánka – Narow jaw

Rozhodca si všíma nielen záhryz ale aj to, ako sú zuby uložené.

Veľmi dôležité napríklad je, aby spodná sánka bola dobre vyvinutá a dostatočne široká tak, aby v nej malé rezáky mohli byť správne uložené – v rade alebo v dobrom oblúku, podľa toho ako to vyžaduje štandard plemena.

Trháky/špičiaky musia byť uložené tak, aby nezasahovali / nevrážali svojim zakončením do sánky. Takéto problémy s chrupom sú nežiaduce nielen v súvislosti s výstavou, ale aj s chovom. Pes s „vpáčeným“ trhákom má bolesti pri jedení. Je nežiaduce, aby sa takáto vada prenášala na potomstvo.

pocet-zubov-psa
Počet zubov dospelého psa

No a samozrejme nesmieme zabudnúť na ústnu hygienu. Zubný kameň poškodzuje sklovinu a spôsobuje ochorenia zubov. Výstavný pes má mať chrup zdravý a bez zubného kameňa. Istá tolerancia je samozrejme v triede veteránov. Každý rozhodca pozná toleranciu, ktorú si vyžaduje vek psíka. Či je to v triede šteniat alebo už v spomínanej triede veteránov.

Scroll to Top
Scroll to Top